Va rugam asteptati...

Cadrul legal

Cadrul legal

 

  1. Ordonanța de urgență nr.5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

  2. Ordinul de Ministru nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (se descarca automat)

  3. Ordin nr. 1494/846/2016 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

  4. Ordinul comun nr.824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

  5. Decizia Comisiei 2005/369/CE de stabilire a normelor de control al conformităţii statelor membre şi de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

  6. Decizia Comisiei 2004/249/CE de stabilire a unui chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

  7. Ordin 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului

  8. Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) nu este bun linkul (404)